Verwerking klantenkaarten

Vul hieronder de gegevens in van klanten die op hun ingeruilde klantenkaart duidelijk aankruisten dat ze zich op het Digizine wensen te abonneren. Alle velden zijn verplicht, behalve familienaam en postcode.

Je doet dit best meteen na het indienen, zodat de actie nog vers in het geheugen ligt. De nieuwe abonnee ontvangt een welkomstmail één dag nadat je het formulier invulde. Dubbele inschrijvingen zijn onmogelijk: indien de persoon al geabonneerd was, updaten we gewoon de bestaande gegevens.


Gekozen geschenk:  *  

Ingeruild in OWW:  *  

Je hebt nog niet alle vereiste velden ingevuld. Nog even volhouden!

Heeft deze persoon aangegeven het FAIR-magazine te willen ontvangen? Voeg hem/haar dan toe aan de adressenlijst van je winkel. Vanuit het Nationaal Secretariaat worden geen magazines naar particulieren verzonden.